LEGAL NOTICE

Legal disclaimer
 • This Site was published by:
  Verne Legal SARL company, with a share capital of 3,000 € , registered in the RCS Montpellier n ° 848465928, Address: 418, rue du Mas de Verchant – BP 12 – 34935 Montpellier Cedex 9, France
  SIRET Number: 84846592800010
  VAT Number : FR 38 848465928
 • VERNE LEGAL is a law firm registered upon the Bar Association of Montpellier, France.
  Attorney at Law (fr. avocat) Ewa Kaluzinska is also on the list of foreign lawyers of the Bar Association of Warsaw, Poland.
 • Publication director: Ewa Kaluzinska
 • Contact: info@vernelegal.com
  Phone numbers:
  +33 430 050 904
  +48 22 427 87 10
 • Service provider (hosting):
  PLUM – Web Solutions Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiśniowej 48/16, 02-520 Warszawa zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000373171 posiadającą REGON: 142729640;Service provider of direct and permanent data storage (hosting):
  Zennox sp z oo, Dąbrowskiego 7, 42200 Częstochowa, Poland
  KRS n ° 0000414281 DISTRICT COURT IN CZĘSTOCHOWA, XVII ECONOMIC DEPARTMENT OF THE NATIONAL COURT REGISTER;
  “REGON” number 242888558.
Terms of Use of the vernelegal.com Website

The user declares having read the General Ters of Use of the vernelegal.com Website and is agreeing to be bound by them.

Personal data

To get to know more about how your personal data is processed by the vernelegal.com Website, we invite you to read our Privacy Policy.

Cookies

For more information about the cookies and how to manage them, please review our Cookie and Privacy Policy.

***

Contact form

Contact-en

* Required fields