Wszystko, co człowiek jest
zdolny wyobrazić sobie,
inni zdołają wcielić w życie

– Juliusz Verne

INFORMACJE PRAWNE

Informacje prawne
 • Strona ta została opublikowana przez Verne Legal, SARL d’avocat – kapitał zakładowy: 3.000 € – RCS Montpellier n° 848465928 – 418, rue du Mas de Verchant – BP 12 – 34935 Montpellier Cedex 9, Francja.
  SIRET 84846592800010
  VAT : FR 38 848465928
 • Kancelaria adwokacka Verne Legal jest wpisana do Izby adwokackiej w Montpellier, Francja. Ewa Kaluzinska jest również wpisana na listę prawników zagranicznych przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie.
 • Dyrektor publikacji: Mecenas Ewa Kaluzinska
 • Kontakt
  Email: info@vernelegal.com
  Telefon: +33 430 050 90
  +48 22 427 87 10
 • Hosting:
  PLUM – Web Solutions Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiśniowej 48/16, 02-520 Warszawa zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000373171 posiadającą REGON: 142729640;Dostawca usług zapewniający bezpośrednie i stałe przechowywanie danych (hosting):
  Zennox sp z oo
  ul. Dąbrowskiego 7
  42200 Częstochowa, Polska
  KRS n° 0000414281 SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO;
  REGON 242888558
Warunki użytkowania strony www

Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Warunkami użytkowania ze strony internetowej www.vernelegal.com i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 Dane osobowe

Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, zapraszamy do zapoznania się z naszą Polityką prywatności.

Cookies

Aby uzyskać więcej informacji i zarządzać przechowywaniem plików cookie zgodnie z ich przeznaczeniem, zapraszamy do zapoznania się z naszą Polityką prywatności i cookie dotyczącą plików cookie.

***

Kontakt

Kontakt

* pola obowiązkowe