Notice: wpdb::prepare was called incorrectly. The query does not contain the correct number of placeholders (2) for the number of arguments passed (3). Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 4.8.3.) in /home/fastpage/domains/fastpages.pl/public_html/wp-includes/functions.php on line 4148
Informacje prawne - Verne Legal

Wszystko, co człowiek jest
zdolny wyobrazić sobie,
inni zdołają wcielić w życie

– Juliusz Verne

INFORMACJE PRAWNE

Informacje prawne
 • Strona ta została opublikowana przez Verne Legal, SARL d’avocat – kapitał zakładowy: 3.000 € – RCS Montpellier n° 848465928 – 418, rue du Mas de Verchant – BP 12 – 34935 Montpellier Cedex 9, Francja.
  SIRET 84846592800010
  VAT : FR 38 848465928
 • Kancelaria adwokacka Verne Legal jest wpisana do Izby adwokackiej w Montpellier, Francja. Ewa Kaluzinska jest również wpisana na listę prawników zagranicznych przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie.
 • Dyrektor publikacji: Mecenas Ewa Kaluzinska
 • Kontakt
  Email: info@vernelegal.com
  Telefon: +33 430 050 90
  +48 22 427 87 10
 • Hosting:
  PLUM – Web Solutions Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiśniowej 48/16, 02-520 Warszawa zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000373171 posiadającą REGON: 142729640;Dostawca usług zapewniający bezpośrednie i stałe przechowywanie danych (hosting):
  Zennox sp z oo
  ul. Dąbrowskiego 7
  42200 Częstochowa, Polska
  KRS n° 0000414281 SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO;
  REGON 242888558
Warunki użytkowania strony www

Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Warunkami użytkowania ze strony internetowej www.vernelegal.com i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 Dane osobowe

Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, zapraszamy do zapoznania się z naszą Polityką prywatności.

Cookies

Aby uzyskać więcej informacji i zarządzać przechowywaniem plików cookie zgodnie z ich przeznaczeniem, zapraszamy do zapoznania się z naszą Polityką prywatności i cookie dotyczącą plików cookie.

***

Kontakt

Kontakt

* pola obowiązkowe

red-78