Kancelaria Verne Legal
świadczy zindywidualizowane
usługi prawno-podatkowe

Co robimy?

Kancelaria Verne Legal świadczy zindywidualizowane usługi prawno-podatkowe w globalnym zakresie.

Międzynarodowe doświadczenie zespołu kancelarii pozwala identyfikować kluczowe aspekty różnic kulturowych i uwzględniać je w strategii ekspansji na francuski rynek.

Kancelaria świadczy usługi z zakresu prawa francuskiego i europejskiego, a w szczególności corporate i restrukturyzacji, umów handlowych, prawa podatkowego, prawa pracy i nieruchomości.

Spółki handlowe
i cywilne

Doradztwo: forma prawna, statut, opcje podatkowe. Przygotowywanie dokumentów i realizacja formalności. Umowy zakupu, zabezpieczenia. Audyt.

umowy i prawo handlowe

Agent handlowy, dystrybucja, sprzedaż. Ogólne warunki sprzedaży B2B, B2C, e-commerce. Sprawne windykacje roszczeń od dłużników na terenie Francji.

Zakup/sprzedaż przedsiębiorstwa we Francji

Negocjacje. Audyt. Umowy zakupu/sprzedaży udziałów spółki lub aktywów. Zabezpieczenia. Przejęcie przedsiębiorstwa w stanie upadłości.

podatki/regulacje celne

Francusko-polskie prawo podatkowe dla firm. Francuskie prawo celne. Spadek we Francji.

prawo pracy/ delegowanie

Delegowanie i mobilność międzynarodowa. Umowy i warunki zatrudnienia pracownika. Codzienne obowiązki pracodawcy.

nieruchomości
we Francji

Zakup nieruchomości, asysta u notariusza. Umowa kupna nieruchomości. Podatki związane z nieruchomością we Francji. Wynajem nieruchomości we Francji.

NOWE TECHNOLOGIE/ IT

Ochrona danych osobowych. Umowy realizacji projektów i sprzedaży produktów informatycznych. Umowy w zakresie outsourcingu w obszarze IT.

Start'Up/Business development

Rozwiązania dla start’up’ów na start i na rozwój działalności zarówno na terenie Francji, jak i innych rynkach zagranicznych. Usługi oferowane w formie pakietów. Kancelaria współpracuje z firma M.T.Cosultation, która oferuje usługi obejmujące pełen zakres doradztwa związanego z rozwojem biznesu na rynku francuskim, polskim i europejskim: http://mtconsultation.com/index-pl.html .

reprezentacja przed sądami/ arbitraż

Rozwiązywanie sporów w biznesie w tym mediacje. Reprezentacja przed sądami i instancjami arbitrażowymi, między innymi przed sądem arbitrażowym ICC w Paryżu. Egzekucja na terenie Francji orzeczeń zagranicznych.

Kontakt

Kontakt

* pola obowiązkowe